СЕРТИФИКАТ QUALICERT

СЕРТИФИКАТ QUALICERT

Въз основа на сертификата QUALICERT компанията ACCIMOTO се задължава да опазва околната среда.

Работим, за да сме различни.

  • Ремонтираме мотоциклети,
  • Събираме отпадъчните материали, получени при ремонта,
  • Рециклираме и усъвършенстваме части от МПС-та, излезли от употреба.

СЕРТИФИКАТ QUALICERT

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ/ИНФОРМАЦИЯ