OSVEDČENIE QUALICERT

OSVEDČENIE QUALICERT

Osvedčenie QUALICERT zaväzuje spoločnosť ACCIMOTO k ochrane životného prostredia.

Vieme to urobiť inak a lepšie.

  • Čistenie motocyklov,
  • Rekuperácia odpadu pochádzajúceho z čistenia,
  • Recyklácia a zhodnocovanie komponentov nepojazdných vozidiel.

OSVEDČENIE QUALICERT

VAŠE KOMENTÁRE/SVEDECTVÁ